Nabídka pro MŠ

Kde se vzala hudba?

Hudba člověka provází od pradávna.
Společně se vydáme až k jejím
kořenům v pravěku a pomocí
audionahrávek i vlastního
muzicírování se seznámíme
s jejím vývojem až po současnost.
(Připravte si sadu Orffových
hudebních nástrojů, pokud máte).

Max. 30 dětí
Cena: 40 Kč/ dítě
Délka: 90 min.

Stromový skřítek vypráví

nejlépe říjen – listopad na školní
zahradě nebo po celý rok ve třídě)
Stromový skřítek nás provede ročním
cyklem změn i celým životem stromů.
Co strom potřebuje k životu? Proč jde na
podzim spát? Možno upravit jako Svátek
padajícího listí či jinak dle potřeb MŠ.
Program se přizpůsobuje dle roční doby.

Max. 30 dětí
Cena: 40 Kč/ dítě
Délka: 90 min.

Kámen a jeho skrytá krása

Prostřednictvím příběhu, fotografií
a praktických ukázek se děti seznámí
s kameny v přírodě, jejich původem a
využitím pro člověka. Ukázka
drátovaných a malovaných kamenů.
Na závěr společné tvoření s
využitím kamenů.

Max. 30 dětí
Cena: 40 Kč/ dítě
Délka: 90 min.

Svět pod mikroskopem

Svět je plný záhad a tajemství
i v naší školce nebo na zahradě.
Pomocí mikroskopu se děti seznámí
s „neviditelným“ světem kolem nás.
Proč rostlina roste a jak dýchá?
Jsou všechna zvířátka vidět pouhým
okem? A jiná překvapení. Nutný čas
na přípravu před začátkem programu.
Po dohodě možno mikroskop propojit
s dataprojektorem a vzorky promítat
ve třídě.

Max. 30 dětí
Cena: 40 Kč/ dítě
Délka: 90 min.

Vánoční čas

Vánoční příběh doplněný hudbou,
hádankami a zakončený rukodělnou
dílničkou. Budeme hledat odpovědi
na otázky typu Proč a jak se
slaví Vánoce?
Jsou Vánoce jen o Ježíškovi?

max. 30 dětí
Délka: 120 min.
Cena: 65 Kč/dítě

Hudební pořad Dobré ráno, dobrý den

Hravý program plný písniček zaměřený
na zdravý životní styl.
Dva profesionální muzikanti s vámi
vesele vstanou na zazvonění budíku
a budou s vámi až po večerní uložení
do postýlky.
Součástí je i ranní rozcvička.

max. 60 dětí
Délka: 120 min.
Cena: 2500 Kč

Jízdné 4Kč/ km počítáno z Votic.

Programy lze realizovat ve vaší MŠ nebo v herničce RC Oříšek ve Voticích

Výukové programy můžeme připravit dle požadavků MŠ např. k příležitosti tématicky zaměřených dní nebo podle potřeb ŠVP.