Tábory budou a levnější

Letní dětské tábory jsou povoleny s určitými omezeními, které se však dají zvládnout.
Aby jsme vám situaci ulehčili, rozhodli jsme se věnovat finanční dotaci na provoz rodinného centra, poskytnutou městem Votice, na dofinancování táborů.

Na pobytový tábor dáváme slevu 500,-Kč na jednoho táborníka a na příměstský tábor 250,-Kč na jednoho táborníka.

Těšíme se na vás o prázdninách!

Za celý táborový tým Anna Zamazalová.