Přírodovědno-turistický klub

Přírodovědno-turistický klub pro školáky a předškoláky

Každé pondělí od 14:30 do 16:00 hodin se schází Přírodovědno-turistický klub při RC Oříšek.
První klub bude 18.9.2023.
Je určen pro všechny předškoláky a školáky.
Co nás čeká?
Seznamujeme se s přírodou a vším kolem nás prostřednictvím her, soutěží, pokusů, tvoření a dalších zábavných aktivit. Počítejte s jednodenními i vícedenními výlety do okolí.

Kdo klub vede?
Anna Zamazalová, absolventka oboru Ochrana a tvorba životního prostředí se zaměřením na terénní ekologii. Od roku 2004 aktivní lektorka a autorka programů ekologické výchovy pro mateřské a základní školy. S kroužkem stejného zaměření má praxi jako vedoucí Centra ekologické výchovy Dúbrava při Středisku volného času Hodonín a jako lektorka Ochrany fauny ČR ve Voticích.

Jak začít?
Přijít v pondělí ve 14:30 hodin do Rodinného centra Oříšek.

Ssebou si vzít vyplněnou přihlášku (ke stažení ZDE), přezůvky, zápisník formátu A5 (nelinkovaný sešit).

Cena: 450Kč/1.pololetí za dítě (září-prosinec).
           900Kč/2.pololetí za dítě (leden-červen).


Platbu je možné provést na účet č. 2500515421/2010 (Fio banka) , jako variabilní symbol použijte datum narození vašeho dítěte (rok měsíc den: 20140101) a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.